Фа­­культет ветеринарної медицини (БНАУ)
  • 39-83-07
  • Факультет ветеринарної медицини (БНАУ), Україна, Белая Церковь, Ставищинская ул. 126

Кафедра ветсанекспертизи та патанатомії існує з 1955 р., до того часу це були два окремих підрозділи. Кафедра патологічної анатомії була організована в жовтні 1934 р., а ветеринарно-санітарної експертизи з основами технології продуктів тваринництва – вересні 1935 р.У перші роки кафедру патанатомії очолював професор Федір Михайлович Пономаренко. З 1938 по 1941 рр. та з 1944 по 1952 рр. кафедрою завідувала професор Н.Г. Толстова-Парійська. З 1953 по 1955 рр. кафедру патанатомії очолював доцент С.А. Горцевський.З 1947 по 1986 рр. (майже 40 років) завідувачем кафедри був заслужений працівник вищої школи України, доктор ветеринарних наук, професор Йосип Станіславович Загаєвський. Й.С. Загаєвський – засновник Білоцерківської школи ветеринарно-санітарних експертів. 

Основні здобутки наукової школи професора Й.С. Загаєвського складають понад 1000 наукових праць, у тому числі 10 монографій та 5 підручників із ветсанекспертизи для ВНЗ і технікумів. Школа має 5 авторських посвідчень, 8 патентів, 2 рацпропозиції та 12 нормативних документів України з питань контролю безпечності та якості продукції тваринного походження. З 2006 року кафедра носить ім’я Й.С. Загаєвського.З 1986р. по 2006р. завідувачем кафедри патанатомії та ветсанекспертизи був професор П.В. Микитюк. З 2006 р. по 2011р. кафедру очолювала доцент Н.В. Букалова, а з 2011р. по 2014р. – професор Сахнюк В.В. З вересня 2014 р. виконуючою обов’язки завідувача кафедри є доцент Хіцька О.А. Кафедра сьогодніНа кафедрі працюють: один професор (Сахнюк В.В.), 7 доцентів (Хіцька О.А., Букалова Н.В., Джміль В.І., Утеченко М.В., Папченко І.В., Тирсіна Ю.М., Яхновська О.В.), 2 асистенти з науковими ступенями кандидата ветеринарних наук (Слюсаренко С.В., Тишківська Н.В.) та 2 лаборанти (Сідніченко І.В., Безух О.В.). 

Описание изображения

Описание изображения

Завкафедри – Хіцька Оксана Анатоліївна, канд. вет. наук, доцентДисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 - ветеринарне акушерство захистила у 2002 році. Тема дисертації: “Рання діагностика вагітності та її термінів у кролиць і вівцематок”.Напрям наукових досліджень: “Розробка критеріїв комплексної оцінки якості й безпечності сировини і харчових продуктів тваринного походження за гармонізації нормативно-технічних документів”.83 друковані праці, із них – 2 навчальні посібники, 2 довідники, 18 робіт навчально-методичного характеру та 1 патент.­­ 

Описание изображения

Сахнюк Володимир Володимирович, доктор вет. наук, професор.Кандидатську дисертацію захистив 1996 році: "Діагностика, лікування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і телят", докторську − 2009 році: "Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоретичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики).Напрями наукових досліджень: «Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів» та “Ветсанекспертиза, ветсанконтроль, безпека та якість, стандартизація продукції твариннного та рослинного походження і кормів”.150 друкованих праць, із них 16 навчально-методичних робіт та 2 наукові рекомендації. 

Описание изображения

Букалова Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцентУ 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06. – ветеринарна санітарія та гігієна на тему “Ветеринарно-санітарна та якісна оцінка коропів при згодовуванні добавки із міздряного напівфабрикату”.Напрям наукових досліджень: “Ветсанекспертиза, ветсанконтроль, безпека та якість, стандартизація продукції твариннного та рослинного походження і кормів”.130 друкованих праць, у тому числі 44 наукових і методичних розробки, 3 навчальні посібники, 2 довідники та 4 патенти. 

Описание изображения

Джміль Володимир Іванович, канд. вет. наук, доцентУ 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза на тему: «Ветеринарно-санітарна експертиза риби, інвазованої нематодами родини Anisakidae».Напрям наукових досліджень: “Паразитози коропових риб (поширення, діагностика та профілактика)”.68 наукових праць, у тому числі два довідники, один навчальний посібник, понад 20 методичних вказівок. 

Описание изображения

Папченко Іван Васильович, канд. вет. наук, доцентДисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія, захистив у 1988 році. Тема дисертації: “Особенности васкуляризации плечевого пояса и свободного отдела грудной конечности кур в зависимости от возраста, породы и условий содержания”.Напрями наукових досліджень: “Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин” і “Мікроструктурне дослідження складу м’ясних продуктів”.65 наукових праць, з них 10 навчально-методичних робіт, 2 підручники, 3 посібники.  

Описание изображения

Утеченко Микола Валентинович, канд. вет. наук, доцентУ 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01. – діагностика і терапія тварин на тему: “Симптоми і функціональний стан печінки у великої рогатої худоби залежно від структурних змін її паренхіми”.Напрям наукових досліджень: “Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин”.112 наукових праць, з них 11 навчально-методичних робіт.  

Описание изображения

Тирсіна Юлія Марківна, канд. вет. наук, доцентДисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза, захищено в 2003 році на тему: “Ветеринарно-санітарна характеристика продуктів забою не категорійного молодняку великої рогатої худоби”.Напрям наукових досліджень: «Патоморфологічні особливості структури деяких органів бройлерів за використання різних схем годівлі».44 наукові праці, з них навчально-методичних 12 робіт.  

Описание изображения

Тишківська Наталія Василівна, канд. вет. наукУ 2010 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01. – діагностика і терапія тварин на тему: "D-гіповітаміноз молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі (діагностика, лікування і профілактика)Напрям наукових досліджень: “Показники якості сирого незбираного молока залежно від раціону та кількості летких жирних кислот вмісту рубця корів”.44 наукові праці, з них 12 навчально-методичних робіт.  

Описание изображения

Слюсаренко Сергій Володимирович, канд. вет. наукУ 2012 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин на тему: "Функціональний стан печінки і нирок у кіз в нормі та за патології".Напрям наукових досліджень: “Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин”.42 наукові праці, у тому числі 12 навчально-методичних і наукових розробок. 

Яхновська Олена Володимирівна, канд. вет. наук, доцентДисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 “Біохімія” захистила у 2001 р. Тема дисертації: “Вплив інкорпорованого 137Cs на біохімічні показники в шкірі курчат на ранніх етапах постнатального онтогенезу”.Напрям наукових досліджень: “Морфологічні та біохімічні показники м’яса свиней за різних умов виробництва”42 наукові праці, з них 7 навчально-методичних робіт.  

Описание изображения

Описание изображения

Навчально-методична роботаДисципліни, які викладаються на кафедрі: ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва; патанатомія, розтин та судова ветеринарія; технологія переробки риби; стандартизація продуктів аквакультури; іхтіопатологія; контроль якості та безпечності продукції тваринництва; ветеринарний карантин; ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою свиней; порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія та судова ветеринарія; патоморфологічна діагностика хвороб собак і котів; патологічна анатомія свиней; патологічна анатомія жуйних тварин; патологічна діагностика хвороб птиці для студентів і магістрантів факультетів ветеринарної медицини, екологічного та біолого-технологічного, слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини України.Тісну співпрацю викладачів і студентів забезпечує не лише навчальний процес, а й участь студентів у двох наукових студентських гуртках (з ветеринарно-санітарної експертизи та патологічної анатомії), де щорічно беруть участь щонайменше 30 студентів та магістрантів.Щорічно дипломники та магістранти кафедри беруть активну участь у роботі секції «Ветеринарно-санітарна експертиза та патологічна анатомія» Міжнародної студентської наукової конференції БНАУ «Сучасні проблеми ветеринарної медицини» та студентських наукових конференціях, які проводяться в інших аграрних вищих навчальних закладах. Матеріали науково-дослідної роботи студентів та магістрантів під керівництвом викладачів публікуються у збірниках тез доповідей БНАУ та інших ВНЗ.  

Для забезпечення навчального процесу колективом кафедри підготовлено і опубліковано понад 70 методичних розробок. Науково-педагогічні працівники є співавторами 42 навчальних підручників та посібників, 16 патентів. За період з 1947 р. до теперішнього часу колективом кафедри опубліковано понад 2200 друкованих праць.