Фа­­культет ветеринарної медицини (БНАУ)
  • 39-83-07
  • Факультет ветеринарної медицини (БНАУ), Україна, Белая Церковь, Ставищинская ул. 126

Завідувач кафедри – Головаха Володимир Іванович, д-р вет. наук, професорУ 2004 році захистив докторську дисертацію на тему: "Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика).”Основною метою досліджень є розробка ранніх інформативних методів діагностики патології печінки на основі вивчення видових особливостей її функціонального стану у клінічно здорових і хворих коней.Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, ветеринарна клінічна біохімія, хвороби дрібних домашніх тварин, спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин. 

Описание изображения

Левченко Володимир Іванович, доктор вет. наук, професор, академік національної академії аграрних наук України.У 1970 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Порушення функції щитовидної залози та мінерального обміну при бронхопневмонії у телят».У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему: «Хвороби печінки у молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні та відгодівлі у спеціалізованих господарствах».Напрям наукових досліджень: обмін речовин, хвороби печінки.Загальна кількість друкованих робіт – 295.Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, ветеринарна клінічна біохімія, хвороби жуйних, спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин. 

Описание изображения

Cахнюк Володимир Володимирович, доктор вет. наук, професор.Кандидатську дисертацію захистив 1996 році − "Діагностика, лікування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і телят", докторську − у 2009 році: "Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоретичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики).Напрям наукових досліджень: поліморбідна внутрішня патологія у високопродуктивних корів (кетоз, гепатодистрофія, міокардіодистрофія). Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин. 

Описание изображения

Безух Василь Михайлович, канд. вет. наук, доцентВ 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему: " Якість молозива корів і його вплив на неспецифічну резистентність та стан здоров'я телят".Напрям наукових досліджень: розробка діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів за поліморбідної та поліметаболічної патології у великої рогатої худоби м’ясного напряму.Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна токсикологія.  

Описание изображения

Тишківський Михайло Ярославович, канд. вет. наук, доцентУ 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Симптоми, патогенез і ефективність лікування корів, хворих на аліментарну дистрофію".Метою досліджень є експериментальне і теоретичне обґрунтування патогенезу аліментарної дистрофії у великої рогатої худоби.Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія.  

Описание изображения

Чуб Олександр Васильович, канд. вет. наук, доцентУ 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вторинна дистонія рубця у високопродуктивних корів (патогенез і лікування).Напрям наукових досліджень: діагностика, лікування та профілактика хвороб передшлунків у високопродуктивних корів.Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, ветеринарна токсикологія, хвороби жуйних. 

Описание изображения

Щуревич Григорій Опанасович, канд. вет. наук, доцентВ 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика і профілактика А-гіповітамінозу у великої рогатої худоби при відгодівлі у спеціалізованих господарствах”.Викладає дисципліни: ветеринарна токсикологія, внутрішні хвороби тварин.  

Описание изображения

Гарькавий Віктор Олександрович, канд. вет. наук, доцентУ 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "A- i D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика).Метою досліджень є експериментальне і теоретичне обґрунтування застосування комплексного вітамінно-мінерального препарату.Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, хвороби свиней.  

Описание изображения

Вовкотруб Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцентУ 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і лікування)".Напрям наукових досліджень: експериментальне і теоретичне обґрунтування методів ранньої діагностики патології нирок та підшлункової залози у жуйних.Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин. 

Описание изображения

Богатко Леонід Мечиславович, канд. вет. наук, доцентВ 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хронічний молочнокислий румініт за інтенсивної відгодівлі молодняку великої рогатої худоби”.Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, внутрішні хвороби тварин.  

Описание изображения

Москаленко Валерій Петрович, канд. вет. наук, доцентВ 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Структурно-функціональні властивості еритроцитів у здорових і хворих на анемію телят та їх зміни при лікуванні".Напрям наукових досліджень: діагностика, лікування та профілактика внутрішньої патології у сільськогосподарської птиці.Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, спеціальна пропедевтика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, хвороби птахів.  

Описание изображения

Піддубняк Оксана Володимирівна, канд. вет. наук, доцентУ 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Показник гемопоезу у коней та діагностика його змін за патології".Напрям наукових досліджень: розробка ранніх інформативних методів діагностики поліметаболічної та ендокринної патології у коней.Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, ветеринарна клінічна біохімія, клінічна діагностика хвороб тварин, хвороби дрібних домашніх тварин. 

Описание изображения

Мельник Андрій Юрійович, канд. вет. наук, доцент, докторантВ 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики і профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-несучок".Працює над докторською дисертацією на тему: «Діагностика і профілактика поліметаболічної патології у сільськогосподарської птиці”Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, внутрішні хвороби тварин, хвороби птахів. 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • Внутрішні хвороби тварин 
  • Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин
  • Ветеринарна клінічна біохімія 
  • Ветеринарна токсикологія 
  • Спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин
  • Хвороби жуйнихХвороби свинейХвороби птиці 
  • Хвороби дрібних тварин 

Описание изображения