Фа­­культет ветеринарної медицини (БНАУ)
  • 39-83-07
  • Факультет ветеринарної медицини (БНАУ), Україна, Белая Церковь, Ставищинская ул. 126

Назад к списку

 Засідання вченої ради

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Розгляд і затвердження Правил прийому на навчання у 2017 році у Білоцерківському національному аграрному університеті.Доповідачі: начальник навчально-методичного центру довузівської підготовки, роботи з абітурієнтами та працевлаштування С.П. Бабенко, Проректор з наукової та інноваційної діяльності В.В. Сахнюк, Начальник відділу навчання іноземних студентів М.М. Терещук 

 2. Обрання на посаду деканів факультетів (агробіотехнологічного і факультету ветеринарної медицини).Доповідач: ректор А.С. Даниленко 

 3. Розгляд і затвердження дизайну бланків додатка до диплома та диплома про вищу освіту у Білоцерківському НАУ.Доповідач: начальник відділу кадрів Д.В. Ромасишин 

 4. Рекомендування кандидатур на призначення академічних стипендій студентам університету на ІІ семестр 2016-2017 навчального року.Доповідачі: декан агробіотехнологічного факультетуВ.С. Хахула, декан біолого-технологічного факультетуБомко В.С., декан економічногофакультетуАрбузова Т.В., декан факультету ветеринарної медицини Івасенко Б.П. 

 5. Рекомендування навчальної літератури до видання.Доповідач: декан агробіотехнологічного факультету В.С. Хахула 

 6. Рекомендування до видання збірників наукових праць.Доповідач:проректор з наукової та інноваційної діяльності В.В. Сахнюк