Фа­­культет ветеринарної медицини (БНАУ)
  • 39-83-07
  • Факультет ветеринарної медицини (БНАУ), Україна, Белая Церковь, Ставищинская ул. 126

Хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин 

Описание изображения

Рубленко Михайло Васильович, зав. кафедри, д-р вет. наук, професор, академік НААНУ. Закінчив Білоцерківський СГІ.1989 р. – захистив дисертацію на тему: «Лазеротерапія при артритах у свиней».У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Патогенетичні особливості запальної реакції у свиней при хірургічних хворобах та методи їх лікування". Основу наукових досліджень Рубленка М.В. становить тематика видових особливостей запальної реакції у тварин при хірургічній і акушерській патології, хворобах молодняку сільськогосподарських тварин. Зокрема, ним клініко-експериментально було обґрунтовано патогенетичні механізми участі систем неспецифічного імунітету, протеолізу, гемостазу і фібринолізу в розвитку та перебігу різноманітних запальних процесів у тварин різних видів на рівні макроорганізму та у тканинах. На підставі проведених фундаментальних досліджень було розроблено і запроваджено у ветеринарну медицину лазеротерапію, низку препаратів протизапальної та імуностимулювальної дії із групи похідних тріазолу (тіотриазолін, вірутрицид, імзауф, мебетизол, азокаптрил), засобів сорбційної терапії - песил та ентеросгель. Він є автором і співавтором близько 200 наукових праць, з них - 2 монографії, 6 підручників і посібників, 2 довідники, 6 деклараційних патенти, 4 рекомендації. Рубленко М.В. підготував 3 кандидатів наук.Напрям наукових досліджень: вивчення патогенезу запальної реакції у тварин та розробка методів її корекції. 

Описание изображения

Козій Василь Іванович, д-р вет. наук, професор.У 1985 р. закінчив факультет ветеринарної медицини Білоцерківського с/г інституту, у 1985-1987 роках працював ветеринарним лікарем в господарствах Черкаської та Київської областей.У 1990 році захистив кандидатську дисертацію „Лазерна рефлексотерапія при артритах у свиней (клініко-експериментальні дослідження)”, у 2007 р. − докторську дисертацію "Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика)".Протягом 2000/2001 навчального року, за програмою JFDP проходив стажування на факультеті ветеринарної медицини м. Давіс, штат Каліфорнія, США, у 2009-2010 рр. за програмою наукових обмінів ім. Фулбрайта − на факультеті ветеринарної медицини університету штату Вашингтон, м. Пульман (WSU, Pullman) та працював інтерном в Інституті Добробуту Тварин (Animal Welfare Institute, Washington DC), м. Вашингтон, США. Приймав участь у роботі Генеральної асамблеї закладів ветеринарної освіти Європи в Іспанії (2004), Польщі (2005) та Бельгії (2006).Автор 145 науково-навчальних публікацій у т.ч. навчального посібника «Добробут тварин (історичні, наукові та нормативні аспекти)», 2012, навчально-наукових рекомендацій по ортопедичній та антисептичній профілактиці хвороб ратиць у корів, хворобах шкіри та регідратаційній терапії у дрібних тварин. Ведучий співавтор типових навчальних програм з дисциплін «Професійна етика» та «Іноземна мова в професійній діяльності».Напрямок наукової діяльності − вдосконалення законодавства по добробуту продуктивних тварин, лікування та профілактика захворювань кінцівок у корів, превентивна ветеринарна медицина.Викладає: оперативну хірургію, професійну етику, проводить магістерські курси − хірургічні хвороби жуйних тварин.Дорадництво – діагностика, профілактика та лікування хвороб кінцівок у корів, добробут тварин, превентивна ветеринарна медицина. 

Описание изображения

Рубленко Сергій Васильович, д-р вет. наук, професор.У 1993 році закінчив Білоцерківський державний сільсько-господарський інститут. Протягом 1993–2000 років працював головним лікарем ветеринарної медицини та замісником директора з питань тваринництва сільськогосподарських підприємств.У 1997 році захистив кандидатську дисертацію “Стан протеолітичної та фібринолітичної систем у синовіальній рідині молодняку великої рогатої худоби в нормі та при асептичних артритах”, а у 2010 – докторську дисертацію “Клініко-експериментальне обґрунтування сучасного анестезіологічного забезпечення тварин залежно від типу больової реакції”.З 2001 року викладає загальну та спеціальну хірургію, магістерські курси – хірургічні хвороби тварин з анестезіологією та реаніматологією.Основні наукові та методичні розробки: встановив роль систем протеолізу та фібринолізу в саногенезі синовіального середовища суглоба за артритів у великої рогатої худоби, запропонував спосіб їх лікування внутрішньосуглобовими ін’єкціями тіотриазоліну. Вперше у ветеринарній медицині розробив комп’ютерний аналіз варіабельності серцевого ритму, вивчив нейрогуморальні механізми різних типів больової реакції та впровадив сучасні програми моніторингу анестезованих тварин. Розробив сучасні схеми анестезіологічного забезпечення у тварин різних видів за вісцерального і соматичного типів больової реакції із урахуванням функціонального стану автономної нервової системи.Автор 120 друкованих праць, у т.ч. 18 науково-методичних рекомендацій, 2 науково-методичних посібників та 7 деклараційних патентів.Дорадча діяльність – анестезіологічне забезпечення у тварин, хвороби дрібних та продуктивних тварин. 

Описание изображения

Ільніцький Микола Григорович, д-р вет. наук, професор.Закінчив з відзнакою ветеринарний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту, три роки працював головним ветлікарем сільгосппідприємства.У 1990 році захистив кандидатську дисертацію “Применение СО2-лазера при лечении ран у свиней”. У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему: “ Патогенетичне обґрунтування засобів детоксикаційної терапії і профілактики ранової інфекції у свиней” та з 2003 по 2012 рр. – завідувач кафедри незаразної патології Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини (ІПНКСВМ).З 1991 року працює асистентом кафедри хірургії, з 1998 р. – доцент, а з 2004 – професор кафедри. У 1998, 2001 і 2012 рр. проходив стажування в Ліонській ветеринарній школі і приватних клініках Франції, а у 2005-2006 рр. – у науково-виробничій фірмі «Передовые технологии» (Росія) за напрямком впровадження сучасних систем утримання тварин та їх ветеринарного забезпечення.Основні наукові та методичні розробки: вперше на теренах СРСР вивчив місцевий вплив високоенергетичного лазерного випромінювання (СО2-лазера) на тканини у свиней і запропонував використовувати у різних режимах лазер для лікування ран і профілактики хірургічної інфекції.У співпраці з науковцями Запорізького медичного інституту розробив і впровадив у ветеринарну практику низку препаратів імуностимулювальної дії на основі тіотриазоліну, зокрема вірутрициду, імзауфу, мебетизолу, азокаптрину та очних крапель «ОК-1».У співпраці з науковцями Інституту фізичної хімії ім. П.Л.Писаржевського НАН України плідно працював над новим напрямом у лікуванні ран у тварин – сорбційною терапією.Працює в напрямах наукових досліджень: лапароскопічна діагностика і ­­використання лапароскопії в абдомінальній терапії; вивчення хвороб пародонту у собак і коней; особливості репараційних процесів і лікування переломів пластинчастих кісток у собак; використання алопластичних матеріалів при лікуванні гриж; застосування озону при лікуванні ран у собак та хірургічній інфекції; застосування лікувальних епідуральних блокад у тварин.Викладає: оперативну, загальна та спеціальна хірургію та магістерські курси.Автор більше 200 друкованих робіт, у т.ч. 20-ти деклараційних патентів і науково-методичних рекомендацій, 9-и підручників та посібників.Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій та член експертної ради ДАК України (спеціальність 16.00.05 – ветеринарна хірургія).Дорадча діяльність – хвороби дрібних та продуктивних тварин. 

Описание изображения

Чорнозуб Микола Петрович, канд. вет. наук, доцентУ 1995 р. закінчив Білоцерківський держ. сільгосп. інститут, у 1999 р. захистив кандидатську дисертацію “Зміни білків і білково-вуглеводних сполук у синовіальній рідині та сироватці крові при асептичних артритах у молодняку великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідження)”.Напрями наукових досліджень: діагностика та лікувально-профілактичні заходи за абдомінальної хірургічної патології та хвороб кінцівок у високопродуктивних корів.Викладає: оперативну хірургію, топографічну анатомію з основами анестезіології та професійну етику лікаря ветеринарної медицини.Автор більше 90 наукових праць, у т.ч. співавтор 7 науково-методичних рекомендацій та посібника “Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія: Навч. посібник з елементами кредитно-модульної системи організіції навчального процесу” (2009 р.).Дорадницька діяльність − діагностика, лікування та профілактика зміщення сичуга та хвороб кінцівок у високопродуктивних корів, профілактика грижоносійства та удосконалені методи герніотомії у свиней.­­ 

Описание изображения

Черняк Сергій Володимирович, канд. вет. наук, доцент.У 1991 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л. Погребняка.У 1999 році захистив кандидатську дисертацію “Зміни синовіоцитограми, функціональної активності нейтрофілів і лімфоцитів при асептичних артритах у телят (клініко-експериментальні дослідження)”.Викладає: загальну та спеціальну хірургію, магістерський курс «Хвороби продуктивних тварин».Автор 44 друкованих праць, в т.ч. 11 методичних рекомендацій у співавторстві.Напрями наукових досліджень: «Розробка раціональних лікувально-профілактичних заходів хвороб кінцівок у великої рогатої худоби».Дорадницька діяльність − діагностика, лікування та профілактика хвороб кінцівок у великої рогатої худоби.­­ 

Описание изображения

Ємельяненко Олександр Володимирович, канд. вет. наук, доцент.У 2001 році закінчив Білоцерківський держагроуніверситет.У 2007 році захистив кандидатську дисертацію: “Клініко-експериментальне обґрунтування лапароскопічної оваріоектомії у сук та свинок”.Напрями наукових досліджень: розроблення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів за хвороб кінцівок у великої рогатої худоби та коней, профілактики травматизму у свиней, удосконалення попередження росту рогів та декорнуація, скушування зубів у поросят, каудотомій, кастрацій.Викладає: оперативну хірургія, топографічну анатомію з основами анестезіології та професійну етику лікаря ветеринарної медицини.Загальна кількість друкованих праць – 67, з них у співавторстві опубліковано 1 посібник, 3 методичних рекомендацій.Дорадницька діяльність − діагностика, лікування та профілактика за хвороб кінцівок у корів та коней, хірургічні хвороби свиней, лапароскопічна діагностика у тварин. 

Описание изображения

Яремчук Андрій Васильович, канд. вет. наук, доцент.У 2002р. закінчив Білоцерківський держагроуніверситет, у2006р. – захистив кандидатську дисертацію “Тканинний гемостаз у собак і великої рогатої худоби при лікуванні гнійних ран із застосуванням мазей на гідрофільній основі”. Автор більше 60 наукових праць, у тому числі, співавтор посібника “Сучасні методи інструментальних досліджень у ветеринарній хірургії” (2010р.).Напрям наукових досліджень: анестезія тварин та гемостаз у запально-регенеративному процесі, розробка методів лікування і профілактики хірургічної патології у тварин різних видів.Викладає: загальну та спеціальну хірургію, магістерські курси – хірургічні хвороби свиней, хірургічні хвороби тварин з анестезіологією.Дорадницька діяльність − діагностика, лікування та профілактика хвороб кінцівок у корів, анестезіологічне забезпечення у тварин різних видів.­­ 

Описание изображения

Андрієць Володимир Григорович, канд. вет. наук, доцент.У 2005 р. закінчив Білоцерківський держагроуніверситет та вступив до аспірантури і у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію “Судинно-тромбоцитарний гемостаз та його корекція при абдомінальній хірургічній патології у собак і свиней”.З 2008 р. працює асистентом, а з 2014 р. – доцентом кафедри, з 2015 р. – докторант кафедри.Основні наукові та методичні розробки: встановив патогенетичну роль судинно-тромбоцитарного гемостазу за абдомінальної хірургічної патології в собак та свиней. Запропонував методи корекції запально-регенеративних процесів у післяопераційний період у собак і свиней та профілактики абдомінальних спайок у собак. Вивчає патогенетичні механізми репаративного остеогенезу та роль імунної системи в його регуляції, особливості остеоінтеграції різних видів синтетичних гідроксиапатитів, біокомпозитних матеріалів та імплантів із титанових сплавів, а також методи корекції регенерації кісток.Викладає: загальну та спеціальну хірургію, магістерські курси – травматологія і ортопедія дрібних домашніх тварин.Автор 60 друкованих праць, у т.ч., 4 деклараційних патентів та 2 науково-методичних посібників: «Сучасні методи інструментальних досліджень у ветеринарній хірургії» (2010), «Використання композитних матеріалів за переломів трубчастих кісток у тварин» (2015).Дорадча діяльність – травматологія та ортопедія дрібних та продуктивних тварин.­­ 

Описание изображения

Власенко Володимир Максимович, доктор вет. наук, професор, академік НААН.Кандидатська дисертація на тему: «Морфологические и функциональные изменения у поросят после срезания зубов» захистив у 1967 р. у Білоцерківському сільськогосподарському інституті. Вчене звання доцента присвоєно у 1974 р., звання професора – у березні 1989 р.Докторська дисертація на тему: «Використання лазерів у ветеринарній хірургії» захистив у 1997 р.Обраний у 1999 р. дійсним членом (академіком) УААН Відділення ветеринарної медицини (ветеринарна хірургія). ­­ 

Завершені наукові розробки кафедри

ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ СУХОЖИЛКІВ В КОНЕЙАвтори: Ільніцький М.Г., Ємельяненко О.В., кафедра хірургіїЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ТЕНДИНІТІВ У КОНЕЙАвтори: Ільніцький М.Г., Ємельяненко О.В., кафедра хірургіїЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТЕНДИНІТУ У КОНЕЙАвтори: Ільніцький М.Г., Ємельяненко О.В., кафедра хірургіїМАЛОІНВАЗИВНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ КОРІВ ПРИ ЗМІЩЕННІ СИЧУГА ВЛІВОАвтори: Чорнозуб М.П., Тихонюк Л.А., кафедра хірургіїВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОЗИ ПРИРОДНОГО ІМУНОМОДУЛЮЮЧОГО ПРЕПАРАТУ КАФІ ДЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Автор: Петрик М.В., кафедра хірургіїМЕТОД ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН У СОБАКАвтори: Ільніцький М.Г., Підборська Р.В., кафедра хірургіїСУЧАСНІ СПОСОБИ ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ТВАРИНАвтори: Рубленко С.В., Рубленко М.В., кафедра хірургіїМЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ СПАЙОК У ВИПАДКУ ОПЕРАЦІЙ НА КИШЕЧНИКУ В СОБАКАвтори: Рубленко М.В., Андрієць В.Г., кафедра хірургіїУЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У СОБАКАвтори: Рубленко М.В., Андрієць В.Г., кафедра хірургіїУЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ГРИЖ ТА КРИПТОРХІЗМУ В СВИНЕЙАвтори: Рубленко М.В., Данільченко С.І., Андрієць В.Г., кафедра хірургіїМЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ СОБАК З ГНІЙНОМ ПЕРИТОНІТОМАвтори: Рубленко М.В., Данільченко С.І., кафедра хірургіїСПОСІБ КОРЕКЦІЇ РІВНЯ ОКСИДУ АЗОТУ У ТВАРИН В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автори: Рубленко М.В., Шаганенко B.C., кафедра хірургіїОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ КОРІВ ПРИ ЗМІЩЕННІ СИЧУГА ВЛІВО Автори: Тихонюк Л.А., Чорнозуб М.П. , кафедра хірургіїСТАН СИСТЕМ ГЕМОСТАЗУ І ПРОТЕОЛІЗУ В КРОВІ З РІЗНИХ СУДИН ПРИ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ В ДІЛЯНЦІ ПАЛЬЦЯ У КОРІВАвтори: Рубленко М.В., Яремчук А.В., кафедра хірургіїПЕРЕБІГ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МАЗІ “ЛЕВОСИН”Автори: Рубленко М.В., Яремчук А.В., кафедра хірургіїПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНИЙ БАЛАНС ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МАЗІ “МІРАМІСТИН” ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН У СОБАКАвтори: Рубленко М.В., Яремчук А.В., кафедра хірургіїЗАСТОСУВАННЯ СИРОВАТКИ КОРДОВОЇ КРОВІ ПРИ ТЕРАПІЇ ТВАРИН Автори: Краєвський С.А., Козій В.І., кафедра хірургіїВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ "ІМУНО-ДЕПО" ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ЗАГОЄННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН У СВИНЕЙ Автори: Рубленко М.В., Мельніков В.В., кафедра хірургіїТелефони кафедри: 39-83-57