Фа­­культет ветеринарної медицини (БНАУ)
  • 39-83-07
  • Факультет ветеринарної медицини (БНАУ), Україна, Белая Церковь, Ставищинская ул. 126

Завідувач кафедри – Корнієнко Леонід Євгенович – д-р вет. наук, професор.У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Теоретичні та практичні аспекти виготовлення гіперімунних сироваток (на моделі вірусів хвороби Ауєскі, геморагічної хвороби кролів і чуми м’ясоїдних)”. За весь період опубліковано більше 200 навчально-методичних праць.У 2003 р. став лауреатом премії Української академії аграрних наук “За видатні досягнення в аграрній науці”, за видання літератури для ІПНКСВМ у 2005 р. нагороджений другою премією та Почесною грамотою Мінагрополітики України.Викладає дисципліни – епізоотологія і інфекційні хвороби. 

Описание изображения

Ярчук Броніслав Миронович, канд. вет. наук, професор.У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Некоторые вопросы эпизоо-тологии, минерального и белкового обмена при лейкозе крупного рогатого скота”Автор більш 210 публікацій. За видання літератури для ІПНКСВМ у 2005 р. нагороджений другою премією та Почесною грамотою Мінагрополітики України.Б.М. Ярчук нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1998 р.) та трудовою відзнакою “Знак Пошани” Мінагрополітики України (2002 р.).Викладає дисципліни – епізоотологія та інфекційні хвороби.  

Описание изображения

Корнієнко Любов Миколаївна, канд. вет. наук, доцент.У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Разработка средств и методов лабораторной диагностики болезни Ауески”За видання літератури для ІПНКСВМ у 2005 р. нагороджена другою премією та Почесною грамотою Мінагрополітики України.Опубліковано 135 науково-методичних праць.Викладає дисципліни – організація та економіка ветеринарної справи.  

Описание изображения

Шульга Петро Гнатович, канд. вет. наук, доцент.У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Роль абіотичних і біотичних факторів у виникненні та поширенні лейкозу великої рогатої худоби”Опублікував понад 60 науково-методичних праць.Викладає дисципліни – епізоотологія та інфекційні хвороби, хвороби бджіл, історія ветеринарної медицини.  

Описание изображения

Тирсін Роман Володимирович, канд. вет. наук, доцент.У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Особливості перебігу інфекційного процесу при лейкозі великої рогатої худоби під впливом деяких біотичних факторів”.За весь період опубліковано понад 80 навчально-методичних праць.Викладає дисципліни – менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині, епізоотологія та інфекційні хвороби.  

Описание изображения

Довгаль Олександр Володимирович, канд. вет. наук, доцент.У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Особливості розвитку епізоотичного процесу та оздоровлення неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби господарств з використанням імуноферментного методу діагностики”. Опублікував 46 наукових праць.Викладає дисципліни – епізоотологія та інфекційні хвороби, хвороби птиці.  

Описание изображения

Царенко Тарас Михайлович, кан. вет. наук, доцент.У 2007 р. захистив у кандидатську дисертацію на тему: “Обмін заліза і показники еритроцитопоезу у перепелів при лазерному та рентгенівському опроміненні інкубаційних яєць”.Опублікував 53 науково-методичні публікації.Викладає дисципліни – епізоотологія; менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині.  

Описание изображения

Білик Сергій Анатолійович, канд. вет. наук, доцентУ 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мікобіота зерна кукурудзи та токсигенні властивості грибів родів Fusarium Link і AspergillusMicheli”.Опубліковано понад 30 науково-методичних праць.Викладає дисципліни – організація і економіка ветеринарної справи,епізоотологія та інфекційні хвороби.  

Описание изображения

Федорченко Андрій Миколайович, канд. вет. наук, асистент.У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ̏Імунореактивність телят, щеплених протисальмонельозною вакциною, за умови застосування препарату Сел-Плекс з вітаміном C ̋Опублікував 14 наукових праць.Викладає дисципліни ‒ епізоотологія, організація і економіка ветеринарної справи.  

Описание изображения