Фа­­культет ветеринарної медицини (БНАУ)
  • 39-83-07
  • Факультет ветеринарної медицини (БНАУ), Україна, Белая Церковь, Ставищинская ул. 126

Сторожук Василь Анатолійович – з 2015 р. в.о. завідувача кафедри анатомії та гістології ім. П.О. Ковальського, доцент, кандидат біологічних наук.У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Експериментально – морфологічні дослідження суглобового хряща гомілки деяких ссавців„ у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.13 при Київському університеті ім. Тараса Шевченка за шифром спеціальності 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологіяОсновний напрямок досліджень: вивчення реактивних, репаративних, морфоадаптивних властивостей суглобового хряща в експерименті.  

Описание изображения

Новак Віталій Петрович. Доктор біологічних наук, професор, Перший проректор БНАУ. Працює в університеті з 1972 року. В 1988 році захистив докторську дисертацію на тему «Структурно-функциональные особенности элементов мягкого остова конечностей млекопитающих» у спеціалізованій вченій раді при Московській ветеринарній академії. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті. Має орден – «Знак пошани» – 1986 рік, почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» – 1996р., Почесна грамота Кабінету Міністрів України – 2000р. та відзнаки Міністерства аграрної політики України, має 3 раціональні пропозиції та авторське свідоцтво.Основний напрям наукової діяльності: Експериментально– морфологічне дослідження реактивних властивостей сполучнотканинних компонентів органів локомоторного апарату ссавців і птахів. Являється консультантом наукових розробок:Особливості структурної організації та сегментальної іннервації периосту тазового поясу.Особливості репаративного остеогенезу у ссавці і птахів за участі елементів м’якого остову.Морфологічні особливості структурної організації та сегментальна іннервація капсули тарсального суглоба.За редакцією В.П. Новака виданий підручник який витримав 2 видання:Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. (За редакцією Новака В.П.) Цитологія, гістологія, ембріологія.: Підручник. К.: ДАКОР, 2008 – 512 с. – Іл. 180, Бібліогр. – 35 найм.Новак В.П. є співавтором підручника: Морфологія сільськогосподарських наук / В.Т. Хомич, С.К. Рудик, В.С. Левчук, В.П. Новак та ін.; За ред. В.Т. Хомича. – Підручник. – Вища освіта, 2003. – 527с.: .Під керівництвом професора Новака В.П. підготовлено і захищено 4 кандидатські дисертації. 1996 рік – Сторожук В.А. на тему: "Експериментально – морфологічні дослідження суглобового хряща гомілки деяких ссавців" у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.13 при Київському університеті ім. Тараса Шевченка, 1997 рік – Мельниченко А.П. на тему: "Морфоадаптивні властивості синовіального середовища колінного суглоба після однобічної меніскектомії". У спеціалізованій вченій раді Д.01.01.13 при Київському університеті ім. Тараса Шевченка, 2006 рік – Дудка В.Б. на тему: "Морфоадаптивні властивості кісткової тканини при однобічній меніскектомії" у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті. 2012 рік – Бевз О.С. на тему: "Сегментальна, екстра –та інтраорганна інневація та васкуляризація капсули колінного суглоба деяких ссавців" у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті. 

Описание изображения

Сокольський Віктор Пантелеймонович, канд. вет. наук, доцент. В 1986 році при Московській ветеринарній академії захистив кандидатську дисертацію на тему: "Породные и возрастные особенности васкуляризации тазовой конечности кур при различных условиях содержания".Він автор понад 50 наукових праць, 10 методичних рекомендацій та одного патента.  

Описание изображения

Дудка Володимир Борисович – доцент кафедри, кандидат ветеринарних наук.У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Морфоадаптивні властивості кісткової тканини при однобічній меніскектомії„ у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті за шифром спеціальності 16.00.02 патологія, онкологія і морфологія тварин.Основний напрям наукової діяльності: Морфофункціональні властивості кісткової тканини ссавців в нормі та за оперативного втручання.Займається разом з викладачами, співробітниками кафедри та найактивнішими студентами-гуртківцями розширенням наявних експозицій та створенням нових у фундаментальному музеї кафедри площею 200 м2. Останніми роботами є таксидермічні експозиції, соматична та вегетативна нервова система, експозиція динаміки росту та змін ріг оленів на прикладі косулі європейської.  

Описание изображения

Бевз Ольга Сергіївна – доцент кафедри, кандидат ветеринарних наук.У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Сегментальна, екстра- та інтраорганна інневація та васкуляризація капсули колінного суглоба деяких ссавців» у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 у Білоцерківському національному аграрному університеті за шифром спеціальності 16.00.02 патологія, онкологія і морфологія тварин.Має друковані праці у фахових та міжнародних збірниках та методичні розробки.Основний напрям наукової діяльності: Експериментально- морфологічне дослідження реактивних властивостей сполучнотканинних компонентів органів локомоторного апарату ссавців, їх іннервація та васкуляризація. 

Описание изображения

Мельниченко Антоніна Петрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук.У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Морфоадаптивні властивості синовіального середовища колінного суглоба після однобічної меніскектомії„ у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.13 при Київському університеті ім. Тараса Шевченка шифром спеціальності 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія.Має друковані праці у фахових та міжнародних збірниках та методичні розробки.Є консультантом з цитології, гістології та ембріології учнів Малої Академії наук МОН України.Основний напрям наукової діяльності: Експериментально- морфологічне дослідження морфофункціональних та реактивних властивостей сполучнотканинних компонентів органів локомоторного апарату ссавців і птахів.Коробкова Валентина Михайлівна – асистент кафедри. Разом зі студе 

Описание изображения

Коробкова Валентина Михайлівна – асистент кафедри. Разом зі студентами займається створенням наочних навчальних матеріалів, стендів.  

Описание изображения

Островський Денис Миколайович – асистент кафедри. Працює над виконанням дисертаційної роботи на тему: "Епіфітна та ендофітна мікробіота зерна пшениці, продукція дезоксиніваленолу і його вплив на курчат".  

Описание изображения