Фа­­культет ветеринарної медицини (БНАУ)
  • 39-83-07
  • Факультет ветеринарної медицини (БНАУ), Україна, Белая Церковь, Ставищинская ул. 126

Кафедра акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин як окремий підрозділ ветеринарного факультету була створена в 1934р. За період історії кафедра акушерства майже одну третину часу була у складі кафедри хірургії. З 1985 р., відокремившись від кафедри хірургії, понині функціонує як самостійний підрозділ і називається „Кафедра акушерства і штучного осіменіння с.-г. тварин”. 

Завідуюча кафедри – Власенко Світлана Анатоліївна - канд. вет. наук, доцент.У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Вплив циркулюючих антитіл до гіалуронідази на відтворну функцію корів”Напрям наукової діяльності: вивчення механізмів взаємозв’язку між гнійно-некротичними ураженнями в ділянці пальців у корів та порушеннями їх репродуктивної функції.Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; Акушерські і гінекологічні хвороби продуктивних тварин  

Описание изображения

Вельбівець Микола Васильович, канд. вет. наук, доцент.У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Післяродовий ендометрит у корів: поширення, деякі питання патогенезу та лікування”Напрям наукової діяльності: Удосконалення і апробація методів лікування корів при гострому метриті.Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; технологія відтворення сільськогосподарських тварин  

Описание изображения

Івасенко Борис Петрович, канд. вет. наук, доцент.У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив умов внутрішньо-утробного розвитку та хвороб новонароджених телят на репродуктивну функцію телиць”Напрям наукової діяльності: профілактика патологій внутрішньоутробного розвитку плодів та хвороб новонароджених телят.Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології  

Описание изображения

Ордін Юрій Миколайович, канд. вет. наук, доцент.У 1999 році захистив кандидатську дисертацію: “Корекція перебігу родів і післяро-дового періоду у зв’язку з клініко-фізіологічним станом корів під час сухостою”Напрям наукової діяльності: метафілактика акушерських хвороб у корів залежно від їх клініко-фізіологічного стану під час сухостійного періоду.Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; Лікарські форми і препарати в акушерстві і гінекології  

Описание изображения

Лотоцький Валерій Володимирович, канд. вет. наук, доцент.У 2008 році захистив кандидатську дисертації на тему: „Розробка і апробація сучасних методів визначення оптимального часу осіменіння високопродуктивних корів”Напрям наукової діяльності: технологія відтворення ВРХ. Акушерські та гінекологічні хвороби дрібних тварин. Ультразвукова діагностика.Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; акушерські і гінекологічні хвороби дрібних тварин; технологія відтворення сільськогосподарських тварин  

Описание изображения

Бабань Олександр Антолійович, канд. вет. наук, доцентУ 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Гіпоплазія яєчників у корів: морфофункціональні зміни, поширеність та методи лікування“.Напрям наукової діяльності: Технологія відтворення ВРХ і свиней. Штучне осіменіння свиноматок. Ультразвукова діагностика.Викладає дисципліни – гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; акушерські і гінекологічні хвороби дрібних тварин; технологія відтворення сільськогосподарських тварин  

Описание изображения

Плахотнюк Ігор Миколайович, канд. вет. наук, доцентУ 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників”.Напрям наукової діяльності: Вивчення впливу маститу на статеву функцію корів. Ультразвукова діагностика.Викладає дисципліни – акушерські і гінекологічні хвороби дрібних тварин; технологія відтворення сільськогосподарських тварин.  

Описание изображения

Єрошенко Олександр Валентинович, канд. вет. наук